Følg actis på linkedin (top)

Skattereform 2012 kort fortalt

Skat-Logo

Regeringens skattereform byder på ændringer i topskat, iværksætteraktier, afskrivninger, kapitalpensioner, polske håndværkere og meget andet. Nu skal der forhandles i Folketinget. Vi giver et overblik over de væsentligste ændringer.

 

 

Topskat

Området interesserer rigtig mange mennesker. Topskattegrænsen bliver sat op fra kr. 389.900 til kr. 467.000 årligt gradvist indtil 2022 (svarer til 42.300 kr. om måneden i løn i 2022). Det er kun personer som har en personlig indkomst over bundgrænsen som betaler topskat.

Hos Actis Revisorer mener vi, at der er tale om lidt af en 'snyde-skattelettelse'. For ændringen indføres over 10 år, og efter vores beregninger svarer det til en gennemsnitlig årlig stigning på 1,82%. Og det svarer vel meget godt en forventet inflation (som afhænger meget af stigning/fald i den øvrige økonomi). Dvs. at du som betaler topskat, bare bliver ved med at betale topskat, fordi din løn kommer til at stige (med inflationen) med samme beløb som bundgrænsen.

Vi tror ikke på at dette kommer til at ændre særligt i antallet af personer som betaler topskat, hverken i 2012 eller 2022. Men det vil historien vise.

Beskræftigelsesfradraget

Beskæftigelsesfradraget sættes op, og det betyder en reel skattelettelse på op til 4.150 kr. om året hvis du er i arbejde. Enlige forsørgere får op til 5.130 kr. om året ud af ændringen. Vi mener at dette er et meget positivt skridt fra regeringens side.

Afskrivninger

Selvstændige og selskaber vil få en ekstra afskrivningsmulighed frem til 31.12.2013 på 15%. Dvs. at der kan opnås 115% fradrag, hvormed investeringer antageligt fremrykkes.

Iværksætterskatten

Den meget udskældte iværksætterskat, som beskatter avancer på unoterede aktier, hvor selskaber ejer under 10%, skal afskaffes. Vi anbefaler derfor, at du afventer et eventuelt salg af sådanne aktier.

Udenlandske håndværkere mv.

Det forslås at skærpe beskatningen af arbejdsudleje, således at udenlandsk arbejdskraft ikke kan undgå dansk beskatning ved at arbejde i Danmark, når arbejdet i danske virksomheder udføres på såkaldte entreprisekontrakter, dvs. hvor ansvaret og risikoen m.v. for det udførte arbejde ligger hos personens udenlandske arbejdsgiver. Endvidere vil regeringen gøre det vanskeligere at undgå dansk skattepligt ved at afbryde opholdet i Danmark ved besøg i hjemlandet. Virkning fra 2013. Det foreslås også at ophæve reglerne om hel eller delvis lempelse for lønindkomst erhvervet ved udlandsophold af mindst 6 måneders varighed Ændringen betyder, at man fremadrettet kun kan få credit/lempelse for faktisk, betalt skat i udlandet eller lempelse efter en indgået dobbeltbeskatningsaftale, hvor det kun i få tilfælde er muligt at opnå en lempelse, som er højere end den faktiske, betalte skat i udlandet.

Regningen

Her er de væsentligste finansieringskilder:

 • Fremrykkelse af kapitalpensionsbeskatning (der vil komme en helt ny kategori af pensioner).
 • Der lægges op til, at pensionister skal betale en del af regningen. Dette sker ved at topskattegrænsen ikke ændres for disse. Hvis man er pensionist i dag, og allerede over grænsen på 389.900, bliver man på denne grænse (ændres dog til 409.100 fra 2014). Dermed kommer disse til at betale mere i topskat end andre.
 • Banker vil blive pålagt en højere lønsumsafgift.
 • En række afgifter vil blive pristalsreguleret, og dermed stige.
 • Rentefradraget skal yderligere udhules fra de nuværende ca. 33% til 20% (der var allerede planlagt ned til 25% under VK-regeringen).
 • Børnecheck nedsættes for personer med indkomst over 760.000 kr.
 • Øget beskatning af dieselbiler og fri bil

Yderligere information

Kontakt din normale rådgiver hos Actis Revisorer på 70 10 70 16, hvis du har specifikke spørgsmål til den foreslåede reform.

Nyheder

Kontante penge i virksomheden

2018 12 kontanterDer er ændret i reglerne for kontanter. Og lidt forvirring, da der er forskelle regler for betaling og modtagelse.

 

 

 

 

Læs mere…

Ejendomsvurdering – hvilken betydning har det for mig?

Der kommer nye ejendomsvurderinger efter 9 år. Og et nyt beskatningssystem.

Læs mere…

Kryptering af e-mails

Du må ikke længere sende følsomme eller fortrolige oplysninger via e-mail, uden at denne er krypteret e.l. Dette gælder alle danske virksomheder, institutioner, fonde og foreninger mv. Reglerne gælder ikke for privatpersoner.

Læs mere…

Mere udvikling

1829618 1024x0r72 h7dba9For at fremme forsøgs- og forskningsaktiviteterne i Danmark, og dermed konkurrenceevnen, får virksomheder nu større skattefradrag for omkostningerne, end der er brugt.
Læs mere…

Forhøjet godtgørelse af elafgift fra 1. maj 2018.

Du kan som virksomhed få mere godtgjort/tilbagebetalt af elafgiften på el som anvendes til varme, aircondition og varmt vand. Og private med elvarme skal betale mindre for deres elektricitet.

Læs mere…

Seneste publikationer

Revisor Informerer 4. kvartal 2018

I dette nummer sætter vi fokus på:

 • Når medarbejdere modtager en daglig avis, som er betalt af arbejdsgiveren, gælder en række vigtigte skatteregler.
 • For de fleste virksomheder er regnskabsåret ved at gå på hæld. Brug årsregnskabet til andet end blot at indtaste det til Erhvervsstyrelsen. Du kan eksempelvis udregne nøgletal, som kan bruges i forhandlinger med banken om renten på kreditter og lån
 • Husk den lange række af deadlines den 31. december. Du kan læse den opstillede huskeliste, som kan være god at gennemgå inden årets udgang
 • Vær opmærksom på skatteregler for rejser og bespisning. Fradrag fra rejser og repræsentation har SKAT et skarpt øje til.
 • Mindst en gang om året skal virksomhedens varebeholdning optælles, og du skal vurdere, om nogle varers værdi skal nedskrives. 

 Udklip revinf 4 2018