Følg actis på linkedin (top)

Skattereform 2012 kort fortalt

Skat-Logo

Regeringens skattereform byder på ændringer i topskat, iværksætteraktier, afskrivninger, kapitalpensioner, polske håndværkere og meget andet. Nu skal der forhandles i Folketinget. Vi giver et overblik over de væsentligste ændringer.

 

 

Topskat

Området interesserer rigtig mange mennesker. Topskattegrænsen bliver sat op fra kr. 389.900 til kr. 467.000 årligt gradvist indtil 2022 (svarer til 42.300 kr. om måneden i løn i 2022). Det er kun personer som har en personlig indkomst over bundgrænsen som betaler topskat.

Hos Actis Revisorer mener vi, at der er tale om lidt af en 'snyde-skattelettelse'. For ændringen indføres over 10 år, og efter vores beregninger svarer det til en gennemsnitlig årlig stigning på 1,82%. Og det svarer vel meget godt en forventet inflation (som afhænger meget af stigning/fald i den øvrige økonomi). Dvs. at du som betaler topskat, bare bliver ved med at betale topskat, fordi din løn kommer til at stige (med inflationen) med samme beløb som bundgrænsen.

Vi tror ikke på at dette kommer til at ændre særligt i antallet af personer som betaler topskat, hverken i 2012 eller 2022. Men det vil historien vise.

Beskræftigelsesfradraget

Beskæftigelsesfradraget sættes op, og det betyder en reel skattelettelse på op til 4.150 kr. om året hvis du er i arbejde. Enlige forsørgere får op til 5.130 kr. om året ud af ændringen. Vi mener at dette er et meget positivt skridt fra regeringens side.

Afskrivninger

Selvstændige og selskaber vil få en ekstra afskrivningsmulighed frem til 31.12.2013 på 15%. Dvs. at der kan opnås 115% fradrag, hvormed investeringer antageligt fremrykkes.

Iværksætterskatten

Den meget udskældte iværksætterskat, som beskatter avancer på unoterede aktier, hvor selskaber ejer under 10%, skal afskaffes. Vi anbefaler derfor, at du afventer et eventuelt salg af sådanne aktier.

Udenlandske håndværkere mv.

Det forslås at skærpe beskatningen af arbejdsudleje, således at udenlandsk arbejdskraft ikke kan undgå dansk beskatning ved at arbejde i Danmark, når arbejdet i danske virksomheder udføres på såkaldte entreprisekontrakter, dvs. hvor ansvaret og risikoen m.v. for det udførte arbejde ligger hos personens udenlandske arbejdsgiver. Endvidere vil regeringen gøre det vanskeligere at undgå dansk skattepligt ved at afbryde opholdet i Danmark ved besøg i hjemlandet. Virkning fra 2013. Det foreslås også at ophæve reglerne om hel eller delvis lempelse for lønindkomst erhvervet ved udlandsophold af mindst 6 måneders varighed Ændringen betyder, at man fremadrettet kun kan få credit/lempelse for faktisk, betalt skat i udlandet eller lempelse efter en indgået dobbeltbeskatningsaftale, hvor det kun i få tilfælde er muligt at opnå en lempelse, som er højere end den faktiske, betalte skat i udlandet.

Regningen

Her er de væsentligste finansieringskilder:

 • Fremrykkelse af kapitalpensionsbeskatning (der vil komme en helt ny kategori af pensioner).
 • Der lægges op til, at pensionister skal betale en del af regningen. Dette sker ved at topskattegrænsen ikke ændres for disse. Hvis man er pensionist i dag, og allerede over grænsen på 389.900, bliver man på denne grænse (ændres dog til 409.100 fra 2014). Dermed kommer disse til at betale mere i topskat end andre.
 • Banker vil blive pålagt en højere lønsumsafgift.
 • En række afgifter vil blive pristalsreguleret, og dermed stige.
 • Rentefradraget skal yderligere udhules fra de nuværende ca. 33% til 20% (der var allerede planlagt ned til 25% under VK-regeringen).
 • Børnecheck nedsættes for personer med indkomst over 760.000 kr.
 • Øget beskatning af dieselbiler og fri bil

Yderligere information

Kontakt din normale rådgiver hos Actis Revisorer på 70 10 70 16, hvis du har specifikke spørgsmål til den foreslåede reform.

Nyheder

BoligJobordningen bliver permanent

 Det første der skal besluttes når man starter virksomhed, er virksomhedens navn.

Læs mere…

Hvad må min virksomhed hedde?

 Det første der skal besluttes når man starter virksomhed, er virksomhedens navn.

Læs mere…

Iværksætterselskab som holdingselskab

Holding med IVS

Man kan bruge et billigt iværksætterselskab som holdingselskab. Se også historikken om iværksætterselskaber her.

Læs mere…

Billigere bo- og gaveafgift

Overdragelse til næste generation bliver billigere. Lovforslag lemper afgiften, for at søge at sikre, at Danske virksomheder og arbejdspladser forbliver i Danmark, og skaber flere arbejdspladser.

Læs mere…

Alle skal registrere reelle ejere

Rigtig mange virksomheder, skal i år registrere sine reelle ejere.
Formentligt også din virksomhed. Det skal modvirke skatteundgåelse/skattely og hvidvask.

Læs mere…

Seneste publikationer

Revisor Informerer 4. kvartal 2017

I dette nummer sætter vi fokus på:

 • Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit

 • Nu kan du oprette en fremtidsfuldmagt

 • Huskeliste før nytår

 • Vækst gennem franchise

 • Giv pensionen et eftersyn

 • Forskellen på årsregnskab og skatteregnskab

 

 revisor 4kvt