Skattereform 2012 kort fortalt

Skat-Logo

Regeringens skattereform byder på ændringer i topskat, iværksætteraktier, afskrivninger, kapitalpensioner, polske håndværkere og meget andet. Nu skal der forhandles i Folketinget. Vi giver et overblik over de væsentligste ændringer.

 

 

Topskat

Området interesserer rigtig mange mennesker. Topskattegrænsen bliver sat op fra kr. 389.900 til kr. 467.000 årligt gradvist indtil 2022 (svarer til 42.300 kr. om måneden i løn i 2022). Det er kun personer som har en personlig indkomst over bundgrænsen som betaler topskat.

Hos Actis Revisorer mener vi, at der er tale om lidt af en 'snyde-skattelettelse'. For ændringen indføres over 10 år, og efter vores beregninger svarer det til en gennemsnitlig årlig stigning på 1,82%. Og det svarer vel meget godt en forventet inflation (som afhænger meget af stigning/fald i den øvrige økonomi). Dvs. at du som betaler topskat, bare bliver ved med at betale topskat, fordi din løn kommer til at stige (med inflationen) med samme beløb som bundgrænsen.

Vi tror ikke på at dette kommer til at ændre særligt i antallet af personer som betaler topskat, hverken i 2012 eller 2022. Men det vil historien vise.

Beskræftigelsesfradraget

Beskæftigelsesfradraget sættes op, og det betyder en reel skattelettelse på op til 4.150 kr. om året hvis du er i arbejde. Enlige forsørgere får op til 5.130 kr. om året ud af ændringen. Vi mener at dette er et meget positivt skridt fra regeringens side.

Afskrivninger

Selvstændige og selskaber vil få en ekstra afskrivningsmulighed frem til 31.12.2013 på 15%. Dvs. at der kan opnås 115% fradrag, hvormed investeringer antageligt fremrykkes.

Iværksætterskatten

Den meget udskældte iværksætterskat, som beskatter avancer på unoterede aktier, hvor selskaber ejer under 10%, skal afskaffes. Vi anbefaler derfor, at du afventer et eventuelt salg af sådanne aktier.

Udenlandske håndværkere mv.

Det forslås at skærpe beskatningen af arbejdsudleje, således at udenlandsk arbejdskraft ikke kan undgå dansk beskatning ved at arbejde i Danmark, når arbejdet i danske virksomheder udføres på såkaldte entreprisekontrakter, dvs. hvor ansvaret og risikoen m.v. for det udførte arbejde ligger hos personens udenlandske arbejdsgiver. Endvidere vil regeringen gøre det vanskeligere at undgå dansk skattepligt ved at afbryde opholdet i Danmark ved besøg i hjemlandet. Virkning fra 2013. Det foreslås også at ophæve reglerne om hel eller delvis lempelse for lønindkomst erhvervet ved udlandsophold af mindst 6 måneders varighed Ændringen betyder, at man fremadrettet kun kan få credit/lempelse for faktisk, betalt skat i udlandet eller lempelse efter en indgået dobbeltbeskatningsaftale, hvor det kun i få tilfælde er muligt at opnå en lempelse, som er højere end den faktiske, betalte skat i udlandet.

Regningen

Her er de væsentligste finansieringskilder:

 • Fremrykkelse af kapitalpensionsbeskatning (der vil komme en helt ny kategori af pensioner).
 • Der lægges op til, at pensionister skal betale en del af regningen. Dette sker ved at topskattegrænsen ikke ændres for disse. Hvis man er pensionist i dag, og allerede over grænsen på 389.900, bliver man på denne grænse (ændres dog til 409.100 fra 2014). Dermed kommer disse til at betale mere i topskat end andre.
 • Banker vil blive pålagt en højere lønsumsafgift.
 • En række afgifter vil blive pristalsreguleret, og dermed stige.
 • Rentefradraget skal yderligere udhules fra de nuværende ca. 33% til 20% (der var allerede planlagt ned til 25% under VK-regeringen).
 • Børnecheck nedsættes for personer med indkomst over 760.000 kr.
 • Øget beskatning af dieselbiler og fri bil

Yderligere information

Kontakt din normale rådgiver hos Actis Revisorer på 70 10 70 16, hvis du har specifikke spørgsmål til den foreslåede reform.

Nyheder

Investorfradrag

Du får et ekstra fradrag

Personer får fra og med 2019 fradrag for investeringer i unoterede selskaber. Man kan maksimalt få fradrag for investering på op til 400.000 kr., (og op til 800.000 kr. fra 2023) og fradraget beregnes med 59% og som et ligningsmæssigt fradrag. Værdien er dermed ca. 15%. En investering på 100.000 kr. medfører altså at du får ca. 15.000 kr. af Skat.

Det medfører komplicerede regler nedenfor, men trods alt indføres skattefradrag ved investeringer, hvilket vi hilser velkomment.

Læs mere…

Iværksætterselskaber afskaffes

Hvornår?

Der er den 28. februar 2019 fremsat lovforslag om afskaffelse af ordningen om iværksætterselskaber.
Fra den dag lovforslaget vedtages, kan der ikke længere stiftes Iværksætterselskaber.
Det er uvist hvornår det vedtages, men det er sat til 1.behandling i Folketinget den 12. marts 2019. 

Læs mere…

Ferieloven er ændret

ferie

Dette har en likviditetsmæssig betydning for arbejdsgivervirksomheden.

 

 

 

 

 

Læs mere…

Konkurrencer og skat

2019 01 konkurencer og skat

Vinderen af en konkurrence skal ofte ikke betale skat. Men det skal virksomheden der holder konkurrencen.

 

 

 

 

 

Læs mere…

Kontante penge i virksomheden

2018 12 kontanterDer er ændret i reglerne for kontanter. Og lidt forvirring, da der er forskelle regler for betaling og modtagelse.

 

 

 

 

Læs mere…

Seneste publikationer

Revisor Informerer tema nummer februar 2019

I dette nummer sætter vi fokus på:

 • Effektivisér driften ved brug af ny teknologi

 • Spar penge ved at drive din egen digitale inkassovirksomhed

 • Teknologi og automatisering sikrer en effektiv debitorstyring

 •  Digitalisering af hverdagens arbejdsgange
 •  Med digitalisering følger trusler

 billed123