Skattereform 2012 kort fortalt

Skat-Logo

Regeringens skattereform byder på ændringer i topskat, iværksætteraktier, afskrivninger, kapitalpensioner, polske håndværkere og meget andet. Nu skal der forhandles i Folketinget. Vi giver et overblik over de væsentligste ændringer.

 

 

Topskat

Området interesserer rigtig mange mennesker. Topskattegrænsen bliver sat op fra kr. 389.900 til kr. 467.000 årligt gradvist indtil 2022 (svarer til 42.300 kr. om måneden i løn i 2022). Det er kun personer som har en personlig indkomst over bundgrænsen som betaler topskat.

Hos Actis Revisorer mener vi, at der er tale om lidt af en 'snyde-skattelettelse'. For ændringen indføres over 10 år, og efter vores beregninger svarer det til en gennemsnitlig årlig stigning på 1,82%. Og det svarer vel meget godt en forventet inflation (som afhænger meget af stigning/fald i den øvrige økonomi). Dvs. at du som betaler topskat, bare bliver ved med at betale topskat, fordi din løn kommer til at stige (med inflationen) med samme beløb som bundgrænsen.

Vi tror ikke på at dette kommer til at ændre særligt i antallet af personer som betaler topskat, hverken i 2012 eller 2022. Men det vil historien vise.

Beskræftigelsesfradraget

Beskæftigelsesfradraget sættes op, og det betyder en reel skattelettelse på op til 4.150 kr. om året hvis du er i arbejde. Enlige forsørgere får op til 5.130 kr. om året ud af ændringen. Vi mener at dette er et meget positivt skridt fra regeringens side.

Afskrivninger

Selvstændige og selskaber vil få en ekstra afskrivningsmulighed frem til 31.12.2013 på 15%. Dvs. at der kan opnås 115% fradrag, hvormed investeringer antageligt fremrykkes.

Iværksætterskatten

Den meget udskældte iværksætterskat, som beskatter avancer på unoterede aktier, hvor selskaber ejer under 10%, skal afskaffes. Vi anbefaler derfor, at du afventer et eventuelt salg af sådanne aktier.

Udenlandske håndværkere mv.

Det forslås at skærpe beskatningen af arbejdsudleje, således at udenlandsk arbejdskraft ikke kan undgå dansk beskatning ved at arbejde i Danmark, når arbejdet i danske virksomheder udføres på såkaldte entreprisekontrakter, dvs. hvor ansvaret og risikoen m.v. for det udførte arbejde ligger hos personens udenlandske arbejdsgiver. Endvidere vil regeringen gøre det vanskeligere at undgå dansk skattepligt ved at afbryde opholdet i Danmark ved besøg i hjemlandet. Virkning fra 2013. Det foreslås også at ophæve reglerne om hel eller delvis lempelse for lønindkomst erhvervet ved udlandsophold af mindst 6 måneders varighed Ændringen betyder, at man fremadrettet kun kan få credit/lempelse for faktisk, betalt skat i udlandet eller lempelse efter en indgået dobbeltbeskatningsaftale, hvor det kun i få tilfælde er muligt at opnå en lempelse, som er højere end den faktiske, betalte skat i udlandet.

Regningen

Her er de væsentligste finansieringskilder:

 • Fremrykkelse af kapitalpensionsbeskatning (der vil komme en helt ny kategori af pensioner).
 • Der lægges op til, at pensionister skal betale en del af regningen. Dette sker ved at topskattegrænsen ikke ændres for disse. Hvis man er pensionist i dag, og allerede over grænsen på 389.900, bliver man på denne grænse (ændres dog til 409.100 fra 2014). Dermed kommer disse til at betale mere i topskat end andre.
 • Banker vil blive pålagt en højere lønsumsafgift.
 • En række afgifter vil blive pristalsreguleret, og dermed stige.
 • Rentefradraget skal yderligere udhules fra de nuværende ca. 33% til 20% (der var allerede planlagt ned til 25% under VK-regeringen).
 • Børnecheck nedsættes for personer med indkomst over 760.000 kr.
 • Øget beskatning af dieselbiler og fri bil

Yderligere information

Kontakt din normale rådgiver hos Actis Revisorer på 70 10 70 16, hvis du har specifikke spørgsmål til den foreslåede reform.

Nyheder

Er dit selskab under tvangsopløsning?

Hvis man ikke indsender et selskabs årsregnskab, sendes selskabet til tvangsopløsning hos Skifteretten.

Fork-in-the-Road-e1474463055546

 

 

 

 

 

Læs mere…

Gavekort og moms – større tab i vente

Fra 1.7.2019 skal moms af gavekort som noget nyt oftest betales ved udstedelsen.

2019 07 gavekort og moms

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Registrering af varebiler

Regler fra 1.7.2019 skal modvirke social dumping og snyd med varebiler.

2019 06 registrering af varebiler

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Korttidsudlejning af helårsbolig

Korttidsudlejning 2018-2020

Korttidsudlejning er det modsatte af langtidsudlejning. Ved langtidsudleje forstås udlejning af hele eller dele af helårsbolig i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder og til den samme person/personer. Korttidsudlejning er fx udlejning i en weekend gennem Airbnb, en anden formidler eller rent privat.

2019 05 korttidsudlejning af hel rsbolig

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Investorfradrag

Du får et ekstra fradrag

Personer får fra og med 2019 fradrag for investeringer i unoterede selskaber. Man kan maksimalt få fradrag for investering på op til 400.000 kr., (og op til 800.000 kr. fra 2023) og fradraget beregnes med 59% og som et ligningsmæssigt fradrag. Værdien er dermed ca. 15%. En investering på 100.000 kr. medfører altså at du får ca. 15.000 kr. af Skat.

Det medfører komplicerede regler nedenfor, men trods alt indføres skattefradrag ved investeringer, hvilket vi hilser velkomment.

Læs mere…

Seneste publikationer

Nyt fra din revisor

I dette nummer sætter vi fokus på:

 • Der gælder nye regler om dagpenge fra 1. oktober 2018

 • Afskaffelse af iværksætterselskaber vedtages

 • Her er reglerne for skat og moms når du har virksomhed og bil

 • Husk at få energiafgifterne godtgjort
 • Nu træder nye regler om moms på gavekort i kraft

 Dania