Iværksætterselskaber afskaffes

Hvornår?

Der er den 28. februar 2019 fremsat lovforslag om afskaffelse af ordningen om iværksætterselskaber.
Fra den dag lovforslaget vedtages, kan der ikke længere stiftes Iværksætterselskaber.
Det er uvist hvornår det vedtages, men det er sat til 1.behandling i Folketinget den 12. marts 2019. 

Hvad så i stedet?

Det er muligt fremover i stedet at stifte Anpartsselskab. Kapitalkravene i anpartsselskaber nedsættes ved lovforslagets vedtagelse til 40.000 kr. Dette har virkning samme dag som lovforslaget om afskaffelse af Iværksætterselskaber vedtages. Der er et stiftelsesgebyr ved anpartsselskab på 670 kr. til Erhvervsstyrelsen. Der er begrænset hæftelse ved Anpartsselskab og Iværksætterselskab.

Eller man vil kunne stifte en personligt ejet virksomhed. Denne er gratis at stifte, men man hæfter personligt.

Man vil formentligt også se flere billigt stiftede udenlandske selskaber som vil drive filial i Danmark. Fx har et engelsk Private Limited Company (ltd.) et kapitalkrav på 1 GBP. Så dette lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber i Danmark, ændrer ikke på muligheden for billige selskaber med begrænset hæftelse.

Hvad med eksisterende IVS’er?

Alle eksisterende iværksætterselskaber skal være omregistreret til anpartsselskab indenfor 2 år efter lovens ikrafttræden. Hvis det ikke er sket indenfor 2 år, sætter Erhvervsstyrelsen en frist for at omregistrering bliver gennemført. Ellers tvangsopløses selskabet, med omkostninger til likvidator til følge. En evt. rest, udloddes til kapitalejerne.

Hvis der ikke er penge nok i selskabet til at omregistrere til et Anpartsselskab i løbet af de 2 år, skal der fortages indskud. Indskud kan ske kontant eller - hvis det sker i forbindelse med omregistreringen - som apportindskud, altså som indskud af andre aktiver end kontanter. Ved apportindskud kræves erklæring fra godkendt revisor. Hvis Iværksætterselskabet ikke omregistreres, tvangsopløses det.

Hvis et Iværksætterselskab sendes til tvangsopløsning efter lovens ikrafttrædelse – fx på grund af en manglende indsendt årsrapport eller manglende registrering af reelle ejere – er genoptagelse betinget af, at selskabet omregistreres til anpartsselskab. Hvis der ikke er penge nok i selskabet, skal der fortages indskud i forbindelse med omregistreringen (kan igen ske som apportindskud). I modsat fald tvangsopløses Iværksætterselskabet.

Omregistrering til Anpartsselskab

Det er muligt at omregistrere et Iværksætterselskab til Anpartsselskab. Det er som nævnt pligtigt indenfor 2 år efter lovens ikrafttræden, men det kan også gøres frivilligt allerede nu. Fra lovens ikrafttræden kræver det blot at der er en egenkapital (mere aktiver end forpligtelser) på mindst 40.000 kr.­ Hvis det sker inden lovens ikrafttrædelse, kræver det 50.000 kr.

En godkendt revisor skal afgive erklæring om at kapitalen er tilstede. Dvs. revisor skal bl.a. foretage kontroller af aktiver og forpligtelser for at påse om aktiverne er korrekt værdiansat og tilstede og at alle forpligtelser er taget med osv.

Omregistrering er gebyrfrit til Erhvervsstyrelsen.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Nyheder

Nye regler for reelle ejere

10. januar 2020 træder nye regler om reelle ejere i kraft. Det medfører nye pligter for alle selskaber.

Læs mere…

Revisor skal underrette om uoverensstemmelser om ejere

Revisor m.fl. pålægges en ny underretningspligt til offentligheden om dit selskab.

2019 11 revisor skal indberette uoverensstemmelser

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Få moms fra udlandet tilbage

Når du betaler moms i udlandet erhvervsmæssigt, kan du få pengene tilbage.

2019 09 f   moms fra udlandet tilbage

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Er dit selskab under tvangsopløsning?

Hvis man ikke indsender et selskabs årsregnskab, sendes selskabet til tvangsopløsning hos Skifteretten.

Fork-in-the-Road-e1474463055546

 

 

 

 

 

Læs mere…

Gavekort og moms – større tab i vente

Fra 1.7.2019 skal moms af gavekort som noget nyt oftest betales ved udstedelsen.

2019 07 gavekort og moms

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Seneste publikationer

Revisor Informerer 3. kvartal 2019

I dette nummer sætter vi fokus på:

  • Det har stadig store konsekvenser, når selskabets ledelse eller kapitalejere ikke formår fuldstændigt at adskille privatøkonomi fra selskabets økonomi.

  • Du skal være opmærksom på de eventuelle konsekvenser, der er, hvis I overvejer at aflægge årsrapport efter de særlige mikroregler.

  • Det kan blive dyrt, hvis du ikke fører en effektiv kontrol af dine medarbejderes faktiske kørsel.

  • I serien om it-sikkerhed handler dette nummers artikel om offentligt wi-fi, som kan være gift for din it-sikkerhed.

  • Kim Jæger er iværksætter, og han fortæller om sine ambitiøse vækstplaner, udfordringer med forskellige toldsatser og om effektiv kreditorhåndtering.

  • En skattefri seniorpræmie på 30.000 kroner, hvis du forbliver på arbejdsmarkedet i et år efter din pensionsalder.

  • Hvis du er direktør i et selskab eller ejerleder i en personligt ejet virksomhed, er du som udgangspunkt ikke omfatter af de nye regler i ferieloven.

 rev 3