Iværksætterselskaber afskaffes

Hvornår?

Der er den 28. februar 2019 fremsat lovforslag om afskaffelse af ordningen om iværksætterselskaber.
Fra den dag lovforslaget vedtages, kan der ikke længere stiftes Iværksætterselskaber.
Det er uvist hvornår det vedtages, men det er sat til 1.behandling i Folketinget den 12. marts 2019. 

Hvad så i stedet?

Det er muligt fremover i stedet at stifte Anpartsselskab. Kapitalkravene i anpartsselskaber nedsættes ved lovforslagets vedtagelse til 40.000 kr. Dette har virkning samme dag som lovforslaget om afskaffelse af Iværksætterselskaber vedtages. Der er et stiftelsesgebyr ved anpartsselskab på 670 kr. til Erhvervsstyrelsen. Der er begrænset hæftelse ved Anpartsselskab og Iværksætterselskab.

Eller man vil kunne stifte en personligt ejet virksomhed. Denne er gratis at stifte, men man hæfter personligt.

Man vil formentligt også se flere billigt stiftede udenlandske selskaber som vil drive filial i Danmark. Fx har et engelsk Private Limited Company (ltd.) et kapitalkrav på 1 GBP. Så dette lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber i Danmark, ændrer ikke på muligheden for billige selskaber med begrænset hæftelse.

Hvad med eksisterende IVS’er?

Alle eksisterende iværksætterselskaber skal være omregistreret til anpartsselskab indenfor 2 år efter lovens ikrafttræden. Hvis det ikke er sket indenfor 2 år, sætter Erhvervsstyrelsen en frist for at omregistrering bliver gennemført. Ellers tvangsopløses selskabet, med omkostninger til likvidator til følge. En evt. rest, udloddes til kapitalejerne.

Hvis der ikke er penge nok i selskabet til at omregistrere til et Anpartsselskab i løbet af de 2 år, skal der fortages indskud. Indskud kan ske kontant eller - hvis det sker i forbindelse med omregistreringen - som apportindskud, altså som indskud af andre aktiver end kontanter. Ved apportindskud kræves erklæring fra godkendt revisor. Hvis Iværksætterselskabet ikke omregistreres, tvangsopløses det.

Hvis et Iværksætterselskab sendes til tvangsopløsning efter lovens ikrafttrædelse – fx på grund af en manglende indsendt årsrapport eller manglende registrering af reelle ejere – er genoptagelse betinget af, at selskabet omregistreres til anpartsselskab. Hvis der ikke er penge nok i selskabet, skal der fortages indskud i forbindelse med omregistreringen (kan igen ske som apportindskud). I modsat fald tvangsopløses Iværksætterselskabet.

Omregistrering til Anpartsselskab

Det er muligt at omregistrere et Iværksætterselskab til Anpartsselskab. Det er som nævnt pligtigt indenfor 2 år efter lovens ikrafttræden, men det kan også gøres frivilligt allerede nu. Fra lovens ikrafttræden kræver det blot at der er en egenkapital (mere aktiver end forpligtelser) på mindst 40.000 kr.­ Hvis det sker inden lovens ikrafttrædelse, kræver det 50.000 kr.

En godkendt revisor skal afgive erklæring om at kapitalen er tilstede. Dvs. revisor skal bl.a. foretage kontroller af aktiver og forpligtelser for at påse om aktiverne er korrekt værdiansat og tilstede og at alle forpligtelser er taget med osv.

Omregistrering er gebyrfrit til Erhvervsstyrelsen.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Nyheder

Er dit selskab under tvangsopløsning?

Hvis man ikke indsender et selskabs årsregnskab, sendes selskabet til tvangsopløsning hos Skifteretten.

Fork-in-the-Road-e1474463055546

 

 

 

 

 

Læs mere…

Gavekort og moms – større tab i vente

Fra 1.7.2019 skal moms af gavekort som noget nyt oftest betales ved udstedelsen.

2019 07 gavekort og moms

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Registrering af varebiler

Regler fra 1.7.2019 skal modvirke social dumping og snyd med varebiler.

2019 06 registrering af varebiler

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Korttidsudlejning af helårsbolig

Korttidsudlejning 2018-2020

Korttidsudlejning er det modsatte af langtidsudlejning. Ved langtidsudleje forstås udlejning af hele eller dele af helårsbolig i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder og til den samme person/personer. Korttidsudlejning er fx udlejning i en weekend gennem Airbnb, en anden formidler eller rent privat.

2019 05 korttidsudlejning af hel  rsbolig

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Investorfradrag

Du får et ekstra fradrag

Personer får fra og med 2019 fradrag for investeringer i unoterede selskaber. Man kan maksimalt få fradrag for investering på op til 400.000 kr., (og op til 800.000 kr. fra 2023) og fradraget beregnes med 59% og som et ligningsmæssigt fradrag. Værdien er dermed ca. 15%. En investering på 100.000 kr. medfører altså at du får ca. 15.000 kr. af Skat.

Det medfører komplicerede regler nedenfor, men trods alt indføres skattefradrag ved investeringer, hvilket vi hilser velkomment.

Læs mere…

Seneste publikationer

Nyt fra din revisor

I dette nummer sætter vi fokus på:

  • Der gælder nye regler om dagpenge fra 1. oktober 2018

  • Afskaffelse af iværksætterselskaber vedtages

  • Her er reglerne for skat og moms når du har virksomhed og bil

  • Husk at få energiafgifterne godtgjort
  • Nu træder nye regler om moms på gavekort i kraft

 Dania