Er dit selskab under tvangsopløsning?

Hvis man ikke indsender et selskabs årsregnskab, sendes selskabet til tvangsopløsning hos Skifteretten.

Fork-in-the-Road-e1474463055546

 

 

 

 

 

Hvorfor og hvornår tvangsopløses mit selskab?

Selskaber kan også sendes til tvangsopløsning hos Skifteretten af andre grunde end manglende regnskab, bl.a. hvis der ikke er registeret ledelse, hjemsted eller revisor (hvis revisionspligt), legale eller reelle ejere eller registreringen om reelle ejere er mangelfuld, eller selskabet ikke har opbevaret dokumentation for, eller har mangelfuld dokumentation for, oplysninger om selskabets reelle ejere.

Erhvervsstyrelsen fastsætter en frist, hvis de opdager en mangel som nævnt ovenfor. Afhjælpes manglen ikke inden fristen, sendes selskabet til tvangsopløsning.

Normal frist for tvangsopløsning, hvis der ikke er indsendt årsregnskab for 2018, var medio juli 2019. Men for at sikre, at tvangsopløsningen ikke skete midt i sommerferien, hvor ledelsen måske ikke kunne reagere, har der være rygter om at Erhvervsstyrelsen har rykket den faktiske oversendelse til tvangsopløsninger til august 2019. Det er ganske fair behandling fra det offentliges sides, og godt tænkt.

Hvis et selskab oversendes til Skifteretten til tvangsopløsning, skal det beholde sit navn med tilføjelsen »under tvangsopløsning«.

Hvad er konsekvenserne?

En mulighed – hvis man ikke gør andet - er at selskabet opløses. Skifteretten udpeger en likvidator, og denne sørger for at inddrive så mange penge til selskabet som muligt, betale al gæld, og udlodde resten til kapitalejer. Selvfølgelig efter at likvidator har taget sit eget honorar fra selskabets midler. Dette er ikke nødvendigvis den billigste løsning, og måske slet ikke den optimale, hvis selskabet har en aktivitet som skal videreføres, og fordi SKAT kan have en holdning til værdierne der udloddes til kapitalejer, med deraf følgende beskatning. Eller manglende fradrag i nogle situationer, hvis der lides tab.

En anden mulighed - og den oftest anvendte - er genoptagelse, altså at selskabet bliver genoptaget og kommer i normal drift igen. Denne mulighed kræver at manglen som begrundede tvangsopløsningen, er udbedret (fx indsendelse af årsregnskabet). Genoptagelse kan kun ske indenfor 3 måneder efter oversendelse til tvangsopløsning. Og genoptagelse kan kun ske hvis udlodning ikke er påbegyndt. Der skal vælges ledelse og eventuel revisor, og der skal altid udarbejdes erklæring fra revisor, om at kapitalen er til stede, og om at der ikke er ulovlige lån til kapitalejere. Selskabskapitalen skal nedskrives til det beløb, der er i behold, og den skal bringes op til mindst kapitalkravet, hvis den er mindre end kapitalkravet. Dvs. kapitalejer risikerer at skulle foretage indbetaling til selskabet. Beslutning om genoptagelse skal anmeldes senest 2 uger fra datoen for beslutningen. Likvidator skal samtykke i genoptagelsen.

Hvis selskabet er et IVS, kan det ikke genoptages, medmindre selskabet samtidig omdannes til ApS. Dette blev vedtaget i april 2019. For alle selskaber (IVS, ApS, A/S og P/S) gælder det i øvrigt at de ikke kan genoptages, hvis de har været under tvangsopløsning indenfor de seneste 5 år.

Hvis selskabet ikke kan genoptages, er en mulighed, er at selskabet fusionerer med et eksisterende eller nyt selskab, i stedet for at blive tvangsopløst. Fusion kræver at skifteretten/likvidator tiltræder dette.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Nyheder

Kompensationspakker og misbrug

De mange mia. kr. i coronavirus-kompensation kan måske være tillokkende at misbruge. Men hvad er konsekvenserne?

2020 05 1 kompensationspakker og misbrug

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Kompensation for faste omkostninger

Som følge af coronavirus-situationen kan du snart få kompensation for dine faste omkostninger.

Læs mere…

COVID-19 Kompensationsordninger mv.

Hvordan opnår jeg optimal kompensation?2020 04 kompensationsordningerne covid 19 grafik

 

 

 

 

Læs mere…

Coronavirus og kompensation til selvstændige

Nu er der pengekompensation til selvstændige, der som følge af Coronavirus har det svært.

 2020 03 4 covid19 kompensation selvst  ndige grafik

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Coronavirus og lønkompensation

Som følge af Coronavirus-situationen, kommer der økonomisk hjælp til de virksomheder som hjemsender medarbejdere.

 2020 03 3 l  nkompensation infografik

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Seneste publikationer

Revisor Informerer 3. kvartal 2019

I dette nummer sætter vi fokus på:

  • Det har stadig store konsekvenser, når selskabets ledelse eller kapitalejere ikke formår fuldstændigt at adskille privatøkonomi fra selskabets økonomi.

  • Du skal være opmærksom på de eventuelle konsekvenser, der er, hvis I overvejer at aflægge årsrapport efter de særlige mikroregler.

  • Det kan blive dyrt, hvis du ikke fører en effektiv kontrol af dine medarbejderes faktiske kørsel.

  • I serien om it-sikkerhed handler dette nummers artikel om offentligt wi-fi, som kan være gift for din it-sikkerhed.

  • Kim Jæger er iværksætter, og han fortæller om sine ambitiøse vækstplaner, udfordringer med forskellige toldsatser og om effektiv kreditorhåndtering.

  • En skattefri seniorpræmie på 30.000 kroner, hvis du forbliver på arbejdsmarkedet i et år efter din pensionsalder.

  • Hvis du er direktør i et selskab eller ejerleder i en personligt ejet virksomhed, er du som udgangspunkt ikke omfatter af de nye regler i ferieloven.

 rev 3